Direct naar inhoud

Duurzaam beleggen, zo doen wij dat

Onze klanten zijn voor het overgrote deel pensioenfondsen. De jongste deelnemers van deze pensioenfondsen zullen wellicht nog meer dan vijftig jaar werken voordat ze met pensioen gaan. Velen van hen hebben gezinnen die de volgende eeuw gaan meemaken.

Windmolens bij zonsondergang

Wij vinden dat de kwaliteit van leven van deze deelnemers en hun gezinnen minstens gelijk moet blijven, en bij voorkeur beter. Daarom is het onze ambitie om toe te werken naar een duurzame toekomst met minder milieuvervuiling, een rechtvaardiger samenleving en de financiële zekerheid om van de oude dag te kunnen genieten.

 

We streven naar een stabiel, voorspelbaar en duurzaam rendement.

 

We houden rekening met duurzaamheidsaspecten en de werkelijke impact op de wereld bij al onze investeringsbeslissingen.

 

Onze aanpak is investeringsgedreven, wetenschappelijk onderbouwd en ambitieus. We richten ons op waar we het verschil kunnen maken.

Op hoofdlijnen hebben we drie categorieën van beleggingsactiviteiten: intern beheerde rendementsportefeuilles, extern beheerde rendementsportefeuilles en het managen van financiële risico’s in beleggingen en pensioenverplichtingen. Aangezien voor Nederlandse klanten het managen van de financiële risico’s – onder andere met LDI en overlay-portefeuilles – het meest relevant is, zetten we hieronder onze aanpak voor deze categorie nader uiteen.

LDI-portefeuilles

Het doel van een pensioenfonds is om werkende mensen na hun pensionering van inkomen te voorzien. De koopkracht van pensioenuitkeringen kan veranderen naarmate de rente en de inflatie stijgen en dalen. Het risico afdekken van veranderingen in rente en inflatie door middel van beleggingen, noemen we ook wel liability driven investment (LDI). Beleggingen die hier doorgaans voor worden gebruikt zijn hoogwaardige vastrentende obligaties, inflatiegekoppelde obligaties, rente- en inflatieswaps (derivaten).

De drie belangrijkste overwegingen voor duurzame, liability driven investeringen:

  • Ten eerste passen duurzame obligaties zeer goed bij een LDI-strategie. Wij geven de voorkeur aan groene, sociale of duurzame (‘sustainable’) obligaties waarvan de opbrengsten worden geïnvesteerd in groene of sociale projecten, die onafhankelijk worden geverifieerd en die wij kunnen inkopen tegen aanvaardbare rendementen. Wij beoordelen ook de ESG-score van de uitgever aan de hand van MSCI- en Bloomberg ESG-analyses.
  • Ten tweede beoordelen wij onze bancaire tegenpartijen in derivatentransacties op ESG-factoren. Wij handelen niet met tegenpartijen die niet voldoen aan onze vereisten en/of de minimum ESG-normen van de klant.
  • Ten derde gaan wij, als grote belegger in overheden en overheidsinstanties, in gesprek met nationale beleidsmakers en regelgevers over duurzaamheidskwesties zoals TCFD-rapportage.

Met een allocatie naar duurzame beleggingen binnen de LDI-portefeuille, worden ecologische en/of sociale doelen gepromoot. Deze portefeuilles classificeren als SFDR artikel 8.

Overlay-portefeuilles

Het doel van onze overlay-portefeuilles is om bepaalde financiële risico’s af te dekken door middel van over-the-counter (OTC) derivaten. Daarbij beoordelen wij eveneens de ESG-factoren van de bancaire tegenpartij. Wij handelen niet met tegenpartijen die niet voldoen aan onze vereisten en/of aan de minimum ESG-normen van de klant.

Wij adviseren veel klanten met betrekking tot overlay-structuren voor derivaten en kunnen dankzij onze ESG-expertise hen ondersteuning bieden bij het bepalen van hun eigen ESG-standaarden.